تبلیغات
گروه مهندسی طراحان برتر الکترونیــــک - مدار تشخیص دهنده فاز


امروز :
گروه مهندسی طراحان برتر الکترونیــــک


نحوه کار این مدار به این صورت است که 3 فاز مجزا به ورودی مدار اعمال می شود و در نهایت یک فاز از آن خارج می گردد.
این مدار به صورت هوشمندانه ، تشخیص می دهد که کدامیک از فازهای ورودی دارای ولتاژ هستند و همواره فازی که دارای ولتاژ هست را در خروجی قرار می دهد.
به این گونه خروجی مدار همواره دارای فاز می باشد.
این مدار جهت استفاده در آزمایشگاه ها و کارخانه ها مناسب می باشد.
آرشیو مطالب
--------------------
موضوعات
پروژه های انجام شده

پشتیبانی