تبلیغات
گروه مهندسی طراحان برتر الکترونیــــک - نحوه وصل کردن lcd به میکروکنترلر


امروز :
گروه مهندسی طراحان برتر الکترونیــــک
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 12 آذر 1389
Lcd کاراکتری :


این نوع lcd در چندین نوع ساخته میشوند و دارای چند سطر وستون می باشند که نام گذاری انها برمبنای سطر وستون می باشد .

در زیر نام این lcd اورده شده است:

16*1: که دارای یک سطر و 16 ستون می باشد.
16*1a: که دارای یک سطر و 16 ستون می باشد و میتوان ستون هشتم به بعد ان را ادرس دهی کرد.
16*2: که دارای 2 سطر و 16 ستون می باشد.
16*4 :که دارای 4 سطر و 16 ستون می باشد .
20*2 :که دارای 2 سطر و 20 ستون می باشد.
20*4 :که دارای 4 سطر و 20 ستون می باشد.
40*2 :که دارای 2 سطر و 40 ستون می باشد.
40*4: که دارای 4 سطر و40 ستون می باشد.

تمام lcd های کاراکتری دارای 16 پایه می باشد که در زیر اورده شده است :

پایه شماره 1 : VSS ، این پایه ،پایه گراند lcd است و باید به زمین مدار وصل شود.

پایه شماره 2 : VDDاین پایه پایه VCC، LCD است که باید به 5ولت وصل شود.


پایه شماره 3 : VEE این پایه روشنایی پیکسل های LCD را تعیین میکند واتصال ان به این صورت است که با یک مقاومت به زمین وصل می کنیم. بیشترین روشنایی در صورتی است که مستقیما به زمین وصل شود . بهترین راه حل برای این کار استفاده از یک پتانسیومتر است.به این صورت که از پایه ال سی دی به سر مشترک پتانسیومتر وصل می کنیم و یک سر دیگر آن را به زمین وصل می کنیم.

 پایه شماره 4 : RS در lcd دو رجیستر به نام دستورالعمل وداده وجود دارد اگر rs =0 باشد lcd برای گرفتن دستورالعمل اماده می شود در غیر این صورت برای داده .مثلا دستور cls یک دستور العمل است و qwer که باید روی lcd نوشته شود یک داده است .

پایه شماره 5 :RW این پایه دو وضعیت دارد ، rw =1 برای خواندن از lcd و rw=0 برای نوشتن در lcd .

پایه شماره 6 : E با این پایه می توان LCD را انتخاب کرد.

پایه شماره 7 : DB0 این پایه برای گرفتن دیتا (اطلا عات) از LCD میباشد (پایه دیتا ی صفر) .

پایه شماره 8 : DB1 این پایه برای گرفتن دیتا (اطلا عات) از LCD میباشد (پایه دیتا ی یک).

پایه شماره 9 : DB2 این پایه برای گرفتن دیتا (اطلا عات) از LCD میباشد (پایه دیتا ی دو).

پایه شماره 10 : DB3 این پایه برای گرفتن دیتا (اطلا عات) از LCD میباشد (پایه دیتا ی سه).

پایه شماره 11 : DB4 این پایه برای ارسال دیتا (اطلا عات) به LCD میباشد (پایه دیتا ی چهار).

پایه شماره 12 : DB5 این پایه برای ارسال دیتا (اطلا عات) به LCD میباشد (پایه دیتا ی پنج).

پایه شماره 13 : DB6 این پایه برای ارسال دیتا (اطلا عات) به LCD میباشد (پایه دیتا ی شش).

پایه شماره 14 : DB7 این پایه برای ارسال دیتا (اطلا عات) به LCD میباشد (پایه دیتا ی هفت).

پایه شماره 15 : این پایه و پایه شماره 16 تغذیه LED پشت LCD می باشد که به 5ولت متصل میشود.

پایه شماره 16 : این پایه و پایه شماره 15 تغذیه LED پشت LCD می باشد که به 5ولت متصل میشود.

(پایه شماره ۱۵ و ۱۶ به صورت اختیاری وصل می شوند )
طبقه بندی: نحوه وصل کردن lcd به میکروکنترلر، 
برچسب ها: میکروکنترلر، AVR، اتصال ال سی دی به میکروکنترلر،
ارسال توسط بهزاد ذویوسفین
آرشیو مطالب
--------------------
موضوعات
پروژه های انجام شده

پشتیبانی