تبلیغات
گروه مهندسی طراحان برتر الکترونیــــک - تولید صدای دینگ دانگ با 555


امروز :
گروه مهندسی طراحان برتر الکترونیــــک
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 4 آذر 1392
this is the circuit diagram of a ding dong sound generator based on two NE555 timer ICs.The circuit is designed to toggle
 betweeny two adjustable frequencies to produce the ding dong sound. The first NE555 (IC1) is wires as an astable multivibrator operating at 1Hz. The frequency of the second NE555 (IC2) is modulated by the output from the first IC. This is attained by connecting the output of first IC to the control pin (pin5) of the second IC. The tone of the sound depends on the frequency of the second IC and the changeover time depends on the frequency of the first ICارسال توسط بهزاد ذویوسفین
آرشیو مطالب
--------------------
موضوعات
پروژه های انجام شده

پشتیبانی